شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شده ای تا میتوانی زیبا برقص.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » خبرها » ارائه اجباری درس دانش خانواده و جمعیت در دانشگاهها

درس بازنگری شده تنظیم خانواده تحت عنوان "دانش خانواده و جمعیت" از مهرماه و در سال تحصیلی جدید به عنوان دو واحد درسی اجباری در دانشگاههای کشور تدریس می شود.

به گزارش مهر، شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسفندماه سال گذشته، ارائه درس "دانش خانواده و جمعیت" را به تمام دانشگاههای کشور ابلاغ کرد.

این درس سرفصل بازنگری شده درس تنظیم خانواده است که قرار است از سال تحصیلی جدید در دانشگاههای کشور به عنوان 2 واحد اجباری به دانشجویان تدریس شود.

بازنگری درس تنظیم خانواده براساس آیین نامه بازنگری 5 ساله دروس در دستور کار شورای برنامه ریزی آموزش عالی قرار گرفته است به نحوی که دروسی که 5 سال از تاریخ تدوین و تصویب آن می گذرد از منظر محتوا و عنوان مورد بازنگری قرار می گیرند؛ براین اساس در محتوا و عنوان درس تنظیم خانواده نیز تغییرات جدی حاصل شده است.

براین اساس و در راستای ابلاغ وزارت علوم به دانشگاههای کشور، درس "دانش خانواده و جمعیت" از مهرماه سال 92 با محتوایی متفاوت از قبل به عنوان یک درس اجباری به دانشجویان ارائه خواهد شد.

این واحد درسی که شورایعالی انقلاب فرهنگی متولی آن محسوب می شود باید از سوی اساتید دارای تخصص جمعیت شناسی و خانواده شناسی تدریس شود و براین اساس معاونت آموزشی دانشگاهها متناسب با محتوای آن، اساتید مرتبط را برای تدریس این واحد درسی به کار می گیرند.

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top