دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


قبل از اینکه جواب سوالات را بخوانید خود را محک بزنید. 1- اگر اسکلت از بالای دیوار به پائین بپرد چه می شود ؟2- ژاپنی ها به گوساله چه می گویند ؟3- فرق بین عینک و تفنگ چیست ؟4- دندان کرسی چه فایده ای دارد ؟5- چرا آب هنگام جوشیدن قل قل می کند ؟6- اگر قلب کسی ایستاد چه می کنیم ؟7- اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه می گوید ؟8- چرا...


خواندن ادامه...
چند معمای جالب
Go Top