در موقع آسايش خدا را بشناس،تا در موقع سختي تو را بشناسد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


آدمهای ساده آدمهای ساده را دوست دارم.همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند.همان ها که برای همه لبخند دارند.همان ها که همیشه هستند،برای همه هستند.آدمهای ساده راباید مثل یک تابلوی نقاشیساعتها تماشا کرد؛عمرشان کوتاه است.بس که هر کسی از راه می رسدیا ازشان سوء استفاده می کند یازمینشان میزندیا درس ساده نبودن بهشان می دهد.آدم های ساده را دو...


خواندن ادامه...
آدمهای ساده را دوست دارم
Go Top