مردن برای زنی که دوستش داری از زنگی کردن با او راحت تر است

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » از انتشار زیرمیزیبگیران

ایسنا: مدیرکل نظارت بر درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ضمن غیراخلاقی خواندن انتشار اسامی پزشکان به عنوان پزشکان زیرمیزی‌ بگیر، تاکید کرد که اسامی این پزشکان در حالی منتشر شده که تخلف مطرح شده تاییدیه نهایی نداشته و هفت مورد از این شکایت‌ها نیز وارد نبوده است.دکتر سیدسجاد رضوی در واکنش به انتشار اسامی 14 پزشک به عنوان پزشکان زیرمیزی‌ بگیر در برخ...


خواندن ادامه...
انتقاد رضوی از انتشار لیست زیرمیزی‌بگیران
Go Top