سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » انتقاد رضوی از انتشار لیست زیرمیزیبگیران

ایسنا: مدیرکل نظارت بر درمان و اعتبار بخشی وزارت بهداشت ضمن غیراخلاقی خواندن انتشار اسامی پزشکان به عنوان پزشکان زیرمیزی‌ بگیر، تاکید کرد که اسامی این پزشکان در حالی منتشر شده که تخلف مطرح شده تاییدیه نهایی نداشته و هفت مورد از این شکایت‌ها نیز وارد نبوده است.دکتر سیدسجاد رضوی در واکنش به انتشار اسامی 14 پزشک به عنوان پزشکان زیرمیزی‌ بگیر در برخ...


خواندن ادامه...
انتقاد رضوی از انتشار لیست زیرمیزی‌بگیران
Go Top