هترین مترجم کسی است که سکوت را ترجمه کند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


در راستای گرمای بی سابقه تابستان امسال در کشور و کاهش منابع آبی که در بسیاری از شهرهای کشور احساس می شود، شرکت آب و فاضلاب کشور برای جبران بخشی از کم آبی های کشور نکات ریز اما قابل توجه را به مشترکان خود توصیه می کند تا هر مشترک به نحوی در صرفه جویی و به عبارت دیگر مصرف بهینه آب سهیم باشد. این توصیه ها که شامل 66 مور...


خواندن ادامه...
روشهایـی برای استـفاده بهتـر از آب آشامیـدنی
Go Top