شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شده ای تا میتوانی زیبا برقص.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


مفتح در دو راهی بهشت وبهارستان!

تاریخ: 22 مرداد 1392 - توسط: vanda - موضوع: خبرها, اجتماعی
باگذشت بیش از۵۰روزازبرگزاری انتخابات شوراهای شهروروستا ،هنوزتکلیف محمدمهدی مفتح برای استقرار درمجلس شورای اسلامی ویا شورای شهرتهران مشخص نیست.به گزارش تسنیم ،مفتح که بطورهمزمان درانتخابات شورای شهرتهران ومیاندوره ای مجلس از تویسرکان شرکت کرده بود،با رای مردم درهردو حوزه انتخابیه بعنوان نماینده درمجلس وشورای شهربرگزیده می شود.بنابه این گزارش وضعی...


خواندن ادامه...
مفتح در دو راهی بهشت وبهارستان!

بهشت اینجاست

تاریخ: 7 فروردین 1392 - توسط: elham - موضوع: سفر و گردشگری, معرفی مکانهای تفریحی
جاده گردشگری خلخال – اسالم که شهرستان خلخال در استان اردبیل را به اسالم در استان گیلان متصل می کند به دلیل برخورداری از شرایط خاص و اقلیم کوهستانی و ترکیب طبیعت جنگلی با دشت امروز به عنوان رویایی ترین جاده جنگلی کشور شناخته می شود.طبیعت بکر و دست نخورده، زیبائی های وحشی جنگلی، زندگی سنتی افراد بومی، تولید عسل های ناب، وجود آبشار و دریا...


خواندن ادامه...
بهشت اینجاست
ابر برحسب ها: بهشت اینجاست, بهشت
سرزمین ایران اقلیم بهشت هاست ، شهمیرزاد نیز در 20 کیلومتری مرکز استان کویری، بهشت گم شده بر بام ایران شناخته می شود.استان سمنان از شمال به دامنه‌های البرز و جنگل‌ای سرسبز مازندران منتهی می‌شود و از جنوب پنجه در سینه کویر مرکزی ایران انداخته است و برای رسیدن به بهشت ناشناخته در استان کویری سمنان و دم زدن در هوای ناب و طبی...


خواندن ادامه...
شهمیرزاد؛ بهشت گم شده ایران

تعبیر خواب - بهشت

تاریخ: 18 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب
محمدبن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا كسی به وی داد و بخورد، دلیل كه آنقدر كه میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیكن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همی بود، دلیل كه نزع بر وی اسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیكن وی نگذاشتند، دلیل كه در دنیا میل...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - بهشت
Go Top