برای قایقی که مسیر خود را نمیداند هر بادی مخالف است !

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » دانشآموزان در مدارس

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 93 بندی را در لایحه بودجه سال آینده به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی در مجلس ازدحام دانش آموزان در مدارس دولتی کاهش می‌یابد.به گزارش ایسنا؛ اسماعیل جلیلی اظهار کرد: ازدحام دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مدارس دولتی کاهش می‌یابد.وی افزود: کمیسیون تلفیق در بند «ب» تبصره 13 به آموزش و پرورش اجازه داد در مناطق...


خواندن ادامه...
ازدحام دانش‌آموزان در مدارس دولتی کاهش می‌یابد
Go Top