ایمان یک باره نیست ، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


ایران مهبط بیش از250 رشته هنر سنتی و صنایع دستی بوده و هست و از دیرباز نیز ایرانیان ید طولایی در ساخت و پرداخت صنایع دستی داشته اند از این رو بازار فروش سرسام‌آور صادرات صنایع دستی باید به ایران اختصاص می‌یافت و نه به کشورهای که در لیست تاریخچه صنایع دستی به مراتب در رتبه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفته اند.به گزارش خانه ملت؛ صنایع دستی صرف نظ...


خواندن ادامه...
صنایع دستی؛ به نام ایران، به کام دیگران
لایل لوندس، مشاور ارتباطات، 46 فن مختلف را آموزش می دهد که می توانید برای ایجاد احساس خوب نسبت به خود در دیگران از آنها استفاده کنید و اغلب این احساس وقتی به دست می آید که کاری کنید آنها احساس خوی نسبت به خود داشته باشند.این تکنیک ها به خوبی کار می کنند، البته وقتی که خالصانه اجرا شوند، نه با اشتیاق ساختگی. هدف شما تملق گویی نیست، بلکه...


خواندن ادامه...
به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید
Go Top