رویا وزنی ندارد، ولی چه آواری دارد اگر فرو بریزد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » را انتخاب کند

رئیس جمهور منتخب با کفایت‌ترین افراد را برای کابینه یازدهم انتخاب کندنماینده مردم اردبیل در مجلس انتخاب افراد با کفایت، مجرب و کاربلد در کابینه را برای ساختن کشوری قوی ضروری‌می‌داند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس، در یادداشتی به تبیین شرایط سیاسی کشور و لزوم تعامل قوه مققنه با قوه مجریه در ...


خواندن ادامه...
رئیس جمهور با کفایت‌ترین افراد را انتخاب کند
Go Top