بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » سایر کشورها

روز ولنتاینفاصله زمانی خیلی کمی بین روزعشق فرنگی وروز عشق ایرانی وجود دارد این مناسبت های زیبا درروزهای پایانی ماه بهمن ماه واواسط ماه فوریه قرار دارد کم کم بهاین روزهاعشق فرنگی (ولنتاین) وروز عشق ایران باستان (سپندارمذگان) یا همان ولنتاین ایرانی نزدیک می شویم این دو به فاصله ی چهار روزازهم قرار دارندیعنی ۲۵ بهمن ماه (ولنتاین) و ۲۹ بهمن ماه ...


خواندن ادامه...
تاریخچه ی روز عشق در ایران و سایر کشورها
Go Top