رویا وزنی ندارد، ولی چه آواری دارد اگر فرو بریزد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


سرنخ ها را پیدا کنیدقبل از آنکه بخواهید مشکل را حل کنید، باید نشانه های آغاز شدنش را به خاطر بیاورید. اولین جرقه‌های شک همسرتان از کجا شروع شد و چطور شکاک بودنش را به شما نشان داد؟ شما به آن رفتارها چه واکنشی نشان دادید و در روزهای بعد، رابطه‌تان چطور پیش رفت؟ همه آنچه در این مدت بر هر دوی شما گذشته را یک دور مرور کنید ت...


خواندن ادامه...
اگر همسرتان شکاک است بخوانید.

شکاک نباشید

تاریخ: 22 اسفند 1391 - توسط: elham - موضوع: روانشناسی, مشاوره خانواده
در همین راستا، 5 روشی که شک موجب ناراحتی و استرس شما می شود و راهکارهای مقابله با آن را برایتان مطرح کرده ایم.1. شک باعث می شود تا همه تلاش و منابع موجود را به کار نگیریدهنگامی که برای رسیدن به موفقیت در کار خود دچار تردید هستیم، یک قدم عقب تر می ایستیم. در این حالت، برای رسیدن به چیزی که مطمئن نیستیم نتیجه ای داشته باشد، همه انرژی و تلا...


خواندن ادامه...
شکاک نباشید
ابر برحسب ها: شکاک نباشید, شکاک, نباشید
Go Top