خدا را دوست داشته باش، حداقل می دانی که روزی به او می رسی .

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


مجتمع آپارتمانی برای مرده‌ها! به دلیل کمبود زمین قبرستان، برای اولین بار در اسرائیل، قبرستان‌های چند طبقه به شکل مجتمع آپارتمانی برای دفن مُردگان ساخته و افتتاح شد.


خواندن ادامه...
قبرستان های طبقاتی
سرویس فرهنگی «فردا»: گر چه قبرستان بقیع برای شیعه اهمیت بسیار دارد، اما این نقطه برای هر مسلمانی محترم است.در سرزمین مدینه که این روزها توفیق حضور در آن یافته‌ام، خاطره‌های زیادی وجود دارد و نقطه نقطه آن یادآور تاریخ اسلام و زندگی بزرگ‌مرد تاریخ بشری حضرت محمد بن عبدالله(ص) است. گذشته از مسجد النبی که خود دنیای متفاوتی است و حضور در آن آدمی را ب...


خواندن ادامه...
قبرستان بقیع؛ بی‌آلایش و ساده اما باشکوه!
Go Top