اگر قرار بود دری باز نشود به جای آن دیوار می گذاشتند!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


مجتمع آپارتمانی برای مرده‌ها! به دلیل کمبود زمین قبرستان، برای اولین بار در اسرائیل، قبرستان‌های چند طبقه به شکل مجتمع آپارتمانی برای دفن مُردگان ساخته و افتتاح شد.


خواندن ادامه...
قبرستان های طبقاتی
سرویس فرهنگی «فردا»: گر چه قبرستان بقیع برای شیعه اهمیت بسیار دارد، اما این نقطه برای هر مسلمانی محترم است.در سرزمین مدینه که این روزها توفیق حضور در آن یافته‌ام، خاطره‌های زیادی وجود دارد و نقطه نقطه آن یادآور تاریخ اسلام و زندگی بزرگ‌مرد تاریخ بشری حضرت محمد بن عبدالله(ص) است. گذشته از مسجد النبی که خود دنیای متفاوتی است و حضور در آن آدمی را ب...


خواندن ادامه...
قبرستان بقیع؛ بی‌آلایش و ساده اما باشکوه!
Go Top