علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


تسنیم: بیژن نامدار زنگنه در نخستین همایش بازنگری قراردادهای نفتی ایران اظهار داشت: از 13 سال پیش در صنعت نفت کشور مدل جدیدی از قراردادها به نام بای‌بک و بیع متقابل اجرایی شد که با توجه به شرایط آن زمان قراردادهایی پیشرفته و جدید محسوب می‌شد.وی افزود: امروز شرایط نفت نسبت به دهه 90 متفاوت است و در طی تغییراتی که رخ داده ضرورت داشت تا با بررسی قرا...


خواندن ادامه...
پیشنهاد مدل جدید قراردادهای نفتی زنگنه
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد

شماره صفحه:
Go Top