رویا وزنی ندارد، ولی چه آواری دارد اگر فرو بریزد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » نرگس از آرامش پس از توفان لذت ببر

با ورود تو، باغ شهید عظیمی بابلسر از رایحه «نرگس» خوشبو شد. وارد اردوگاه تفریحی که شدیم و چشممان به تو افتاد، دردهای ناشی از معلولیت را فراموش کردیم و یادمان رفت قرص‌های مسکن و تعادلمان را نخورده‌ایم. انگار ما برای خوب بودن، فقط دیدن شور و هیجان بازی تو کنار دوستان غیرمعلولت را در پارک کم داشتیم. ما سه روز با تو بازی کردیم، شاد بودیم و بدون دغدغ...


خواندن ادامه...
«نرگس» از آرامش پس از توفان لذت ببر
Go Top