عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر است.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


بعد از ماجرای استفاده از روغن پالم در تولید برخی از محصولات لبنی که با حاشیه‌های فراوانی همراه شد حالا عرصه سلامت گرفتار یک ماجرای جدید شده است. تولید روغن آلوده با استخوان حیوانات که یکی از نمایندگان مردم تهران این موضوع را مطرح کرده است. مهر نوشت: به نظر می رسد که حوزه سلامت نمی‌خواهد از ماجرای "روغن" رها شود. زیرا، ...


خواندن ادامه...
بعد از پالم نوبت روغن آلوده شد
مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی گفت: اکثر مردم سرگردان هستند که پیش کدام متخصص بروند، درگیر نوبت‌دهی طولانی می‌شوند و این سردرگمی باعث شده تا درگیر پزشکانی شوند که در صدا و سیما تبلیغ می‌شوند.به گزارش فارس، علی سجادی گفت: در زمینه وضعیت پزشکان عمومی در برنامه پزشک خانواده برای اینکه حقوق آنها به موقع پرداخت شود، در مورد اینکه بیمه‌ها چگون...


خواندن ادامه...
سردرگمی در نوبت دهی متخصصان صداوسیمایی!
Go Top