دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » وضعیت اتصال فیبرنوری

آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبرنوری به منازل – FTTH – اظهار داشت: در حال گرفتن مشاور خارجی، تهیه طرح تجاری و پیش نویس فنی برای کل پروژه هستیم و براساس فازبندی مشخص شده طبق زمان بندی پیش خواهیم رفت.وی با بیان اینکه فاز اول پوشش 7 شهر، فاز دوم 15 شهر و فاز آخر تمامی شهرها را در بر خواهد گرفت گفت: بر طبق زمان بندی پروانه فعالیت مان باید تا آخر دی ماه...


خواندن ادامه...
آخرین وضعیت اتصال فیبرنوری به منازل
Go Top