زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


سوالات زیر را با دقت خوانده و با تمرکز پاسخ دهید، وقت زیادی برای پاسخ دادن به هر سوال صرف نکنید! در انتها مطابق جدول امتیاز خود را محاسبه کرده و شخصیت خود را بیشتر بشناسید. شما ویژگی هایی دارید که ممکن است خودتان هم از آن‌ها بی خبر باشید.روانشناسی۱ – فکر می‌کنید چه زمانی در طول روز بیشترین کارایی را دارید؟الف) وقتی صبح&...


خواندن ادامه...
خود پنهانت را بشناس(تست روانشناسی)
Go Top