در موقع آسايش خدا را بشناس،تا در موقع سختي تو را بشناسد.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


دوپینگ با عصاره ی چغندر

تاریخ: 25 فروردین 1392 - توسط: elham - موضوع: پزشکی و سلامت, تغذیه سالم
بعضی متخصصان معتقدند چغندر قرمز می‌تواند باعث افزایش جریان خون و تنظیم تعریق در بدن شود.کریس‌کارور، قهرمان انگلیسی دوی ماراتن، سال گذشته رکورد بسیار خوبی به نام خود ثبت کرد. او توانست در مسابقات دوی ماراتن اسکاتلند مسافت 140 مایل یا به عبارتی 225 کیلومتر را در عرض 24 ساعت بدود. اما او به این رکورد هم قانع نشد و شروع کرد به جس...


خواندن ادامه...
دوپینگ با عصاره ی چغندر

تعبیر خواب - چغندر

تاریخ: 17 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » چ
محمدبن سیرین گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر كسی بیند چغندر همی خورد، دلیل كه به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل كه از غم فرج یابد. محمدبن سیرین گوید: چغندر در خواب، منفعت اندك است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندكی....


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - چغندر
Go Top