ايده ای که در همان ابتدا، عجيب به نظر نرسد، اميدی به آن نيست

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


یکی از چیزهایی که افراد مشهور را تعریف می کند، کفش هایی است که می پوشند. این تصاویر در واقع کفش هایی را نشان می دهند که شخص معروفی آن ها را پوشیده و حالا به نام همان شخص یا شخصیتی که نقش آن را بازی می کرده، در میان طرفداران معروف شده اند. ...


خواندن ادامه...
افراد مشهور چه کفش هایی می پوشند؟
Go Top