علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


در این بازی Dry-Fire باید بسیار دقت شود چون دشمنان از سمت راست و چپ مدام به شما حمله می کنند. در مراحل ابتدائی شما از طرف سرباز ها مورد حمله قرار میگیرید و در مراحل بالاتر از طرف هلی کوپتر و ماشین هم به شما حمله می کنند که با گذشت هر مرحله به سختی بازی افزوده می شود. بازی برای نشانه گرفتن با موس انجام میشود و برای استفاده از بمب هایی که از آسمان...


خواندن ادامه...
بازی آنلاین : Dry-Fire
Go Top